Projekt LIFE

Projekt LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818) je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt běží od 27. 7. 2016 do 31. 12. 2020 ve spolupráci Botanického ústavu AV ČR, ČSOP Vlašim a Ministerstva životního prostředí.

Výsledky projektu, které již byly dokončeny, najdete na podstránkách jednotlivých aktivit. Celkový přehled výsledků je dostupný v angličtině.

Hlavní cíl projektu: zvýšení velikosti populace kuřičky hadcové o 40% pomocí několika aktivit:

1. Revitalizace stanovišť

2. Vybudování genofondové banky (ex-situ ochrana)

3. Přímé posilování populací v přírodě a reintordukce

4. Zapojení místních obyvatel do ochrany druhu prostřednictvím nově vytvořeného programu Záchranné pěstování v soukromých zahradách

Projekt je dále zaměřen i na zvýšení povědomí obyvatel o unikátnosti kuřičky hadcové a jejích stanovišť a významu sítě NATURA 2000 po ochranu druhu. Projekt bere v potaz i socio-ekonomický dopad a dopad na ekosystémové služby.

Tyto projektové aktivity mají významný dopad nejen na samotnou kuřičku hadcovou, ale na celé Evropsky významné lokality sítě Natura 2000 – EVL Hadce u Želivky a EVL Hadce u Hrnčíř. Pomáhají tak dosáhnout cíle sítě Natura 2000: zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Původní stav lokalit i fotografie z průběhu realizace si můžete prohlédnout zde.

Projekt LIFE for Minuartia číslo LIFE15 NAT/CZ/000818 finančně podporuje program LIFE Evropské unie a Ministerstvo životního prostředí.