Vybudování genofondové banky (ochrana ex-situ)

Vybudování ex-situ záchranné populace bylo založeno na analýze genetické diverzity populací a životaschopnosti mezipopulačních kříženců.

Výsledky ukázaly, že jedinci z lokalit EVL Želivka a EVL Hadce u Hrnčíř jsou geneticky odlišné a je proto je nutné vytvořit pro každou lokalitu samostatnou ex-situ populaci. V rámci každé lokality však populace odlišné nejsou a jejich kříženci produkujijí zralá semena, takže pro vytvoření ex-situ populace lze kombinovat v rámci každé loklaity semena z různých populací.

Fotografie z vědeckého výzkumu můžete sledovat zde.

V roce 2016 jsme v rámci projektu vybudovali dvě hadcové skály ve venkovní expozici návštěvnického centra EVL Želivka Vodní dům, který se nachází v blízkosti přehradní hráze, tj. v identických klimatických podmínkách jako přirozené populace.

Na skály jsme v roce 2017 vyseli více než 2 000 semen a vysadili 400 jedinců.

V roce 2018 probíhalo hodnocení úspěšnoti. Semena bohužel nevyklíčila, takže od dalších výsevů bylo upuštěno. Vysazené rostliny měly během letního sucha velkou úmrtnost, přežilo pouze 13.5% jedinců. V roce 2018 bylo na skalku vysazeno  dalších 1079 jedinců získaných ze semen z populace DK2, 138 jediců z DK5 a 72 jedinců z DK4. Abychom snížili úmrtnost rostlin, budou skalky v průběhu léta  zalévány.

Na skalkách byla sebrána semena, z nichž byly předpěstovány rostliny pro reintrodukci druhu na část lokality, kde již kuřička vyhynula.

V roce 2019 probíhalo hodnocení přežívání rostlin. Data jsou nyní zpracovávána.

V roce 2021 provedeno kontrolní hodnocení zachycené genetické diverzity jak v ex-situ populaci, tak i reintrodukované populaci.

Fotografie z této aktivity můžete sledovat zde.