Výstupy z médií

Popularizační články:

Novinové články:

Reportáže:

Vědecké publikace:

Postery:

Další výstupy:

Pohádka o kuřičce:Hrušková K (2023) Minerva příběh udatné rostlinné bojovnice, která překonala dobu ledovou, hadí skály a lidské nástrahy.  Vydalo nakladatelství Založba Univerze na Primorskem Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija, ISBN 978-961-293-285-5 (PDF)

Fotogalerie
Facebooková stránka
Youtube kanál