Lokalita Hadce u Hrnčíř

Evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř se rozkládá na ploše 2,83 ha. Jedná se o jednu z posledních dvou lokalit s výskytem kuřičky hadcové. Lokalita se nachází na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje, cca 400 m SZ od obce Hrnčíře při cestě nad Hrnčířským potokem, která vede k přehradní nádrži. V minulosti bylo z oblasti v údolí Blanice mezi Mladou Vožicí a Louňovicemi pod Blaníkem udáváno několik výskytů kuřičky hadcové, v současné době roste pouze v PP Hadce u Hrnčíř.

Obecné informace

Geologie a pedologie

Flóra a fauna

Ochrana lokality

Ohrožení