Posilování populací a reintrodukce

Posilování stávajících populací: Po realizaci managementových zásahů došlo k vytvoření nových ploch vhodných pro kuřičku hadcovou. V roce 2017 byly takto upraveny v EVL Želivka části DK1, DK2, DK3 a B1.

Na lokality bylo vyseto a vysazeno v roce 2017:

DK1 – 1771 semen a 153 jedinů

DK2 – 4462 semen a 170 jedinců

DK3 – 432 semen a 1 jedinec

B1 – 1349 semen a 150 jedinců.

Fotografie z přípravy i realizace posilování si můžete prohlédnout zde.

V roce 2018 probíhalo hodnocení semenáčků vyklíčených z vysetých  semen. Bohužel semena vyklíčila pouze na lokalitě B1, kde bylo zjištěno 14 jedinců. Protože tento způsob posilování populací není pro kuřičku efektivní, byly výsevy ukončeny a semena použita pro získávání semen pro výsadbu rostlin.

V listopadu tak bylo na lokalitu B1 vysazeno 97 jedinců a na lokalitu DK1 14 jedinců.

V roce 2019 bylo na lokalitu DK1 vysazeno 7 jedninců. Protože hodnocení schopnosti šíření kuřičky ukázalo, že druh je schopen se šířit pouze na krátkou vzdálenost, rozhodli jsme se, že na okrajové části lokality DK3 vytvořit další plochu s kuřičkou. Do této části bylo vysazeno 228 jedinců.

Hodnocení přežívání vysazených rostlin ukázalo odlišné hodnoty pro jednotlivé lokality: Nejvyšší procento přežitých rostlin bylo na B1 – 77%, dále na DK2 57%. Nejnižší míra přežívání byla na DK1, pouhých 49%.

Reintrodukce druhu

Kuřička byla  vysazena na lokalitu, kde již vyhynula v říjnu 2018. Celkem bylo vysazeno 896 jedinců z DK2 populace, 67 jedinců z DK4 a 138 jedinců z DK5.

V roce 2019 bylo na lokalitu dosazeno dalších 228 jedinců. Hodnocení ukázalo, že přežilo 55% vysazených jedinců

Na fotografie z průběhu reintrodukce se můžete podívat zde.

Hodnocení přežívání rostlin:

Stanoviště Přežití přesazených jedinců (%)
B1 13,4
DK1 42,1
DK2 58,8
Dk3 0,43