Revitalizace stanovišť kuřičky hadcové

Kuřička hadcová potřebuje ke svému růstu otevřená rozvolněná stanoviště. Svým výskytem je vázána na hadcové podloží a mělkou, vysychavou áhadcovou půdu, která má velmi nízký obsah základních živin (dusík, fosfor, draslík), ale obsahuje velké množství těžkých kovů (zejména hořčíku a niklu)

Realizované zásahy jsou na některých lokalitách velmi intenzivní. V projektu kombinujeme tradiční managementové zásahy (např. prosvětlování lokalit, kosení) i zásahy, které nejsou běžné (lesní pastva, velkoplošné strhávání humusové vrstvy).  Na každém části, kde se zasahuje, hodnotíme dopad aktivit jak na vegetaci, tak i na populaci kuřičky.

1.1 Potlačení konkurenčně silných rostlin

Kosení (2017-2021) – 6,5 ha

V průběhu projektu pravidelně každý rok dvakrát sekáme území o velikosti 6 ha v EVL Hadce u Želivky, od roku 2018 nově i na B2. Místa s výskytem nevětších trsů třtiny rákosovité byla před kosením zmulčována na ploše 3 ha. Dále byly pokoseny části určené pro experimetální výsev kokrhele luštince (Rhinathus alectorolophus) o ploše 0.2 ha v roce 2016 (okrajová část EVL Želivka) a 0.2 ha v roce 2017 (v Centrální části EVL Želivka).  Fotografie z kosení si můžete prohlédnout zde.

Celkově pokosená plocha:

Lokalita Ošetřená plocha
B2 62233 m2
CP 2996 m2

Lesní pastva (2019-2021) – 5 ha
V průběhu projektu se podařilo získat výjimky z Lesního zákona a ze zákazu vstupu do I. ochranného pásma vodního zdroje. V srpnu 2019 tak mohla zařít lesní pastva na 5 ha Central Part EVL Želivka a to po dobu 14 dnů. Od roku 2020 probíhá pravidelná pastva 5 ha vždy dvakrát ročně po dobu 14 dnů. Fotografie z lesní pastvy si můžete prohlédnout zde.

Ruční vytrhávání rostlin (2017-2021) – 8 ha
V průběhu projektu bylo provedeno ruční odstranění mechu, trsů jalovce metlatého (Sarothamus scoparius) a travin ze skal na částech B1 (50m2)DK1 (300m2) a DK2 (600m2).  Proběhlo vytrhávání krušiny olšové (Frangula alnus), které se jeví jako efektivnější způsob, protože omezuje zmlazování z nadzemních částí. Proto je opakováno každý rok na ploše 8 ha.  Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Celková plocha ošetřená ručním vytrháváním rostlin činní:

Stanoviště Ošetřená plocha
B1 299,85m2
B2 198,33m2
CP 112612,65m2
DK1 1856,98 m2
DK2 328 m2

Potlačení třtiny pomocí kokrhele luštince (2017) – 0,1 ha

Kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus) parazituje na lipnicovitých a tím snižuje jejich růst. Jakmile nemá vhodného hostitele, z lokality vymizí. V roce 2016 byl proveden výsev semen podél cesty do Borovska na 3 oplocené plochy o rozměrech 5 x 10 m. V roce 2017 byl kokrhel vyset na další 3 plochy v Centrální části EVL Želivka o celkové velikosti 0.1 ha. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

1.2 Strhávání humusové vrstvy (2017-2018; 2021) 1,3 ha

Cílem této aktivity je obnažit hadcové podloží, které vyžaduje kuřička pro svůj růst a uchycování semenáčků. Během let 2017 a 2018 byl humus byl stržen  na plochách DK1 – 140 m2, DK2 – 150 m2, DK4 – 60 m2, B2 – 260m2. Na části B1 (850 m2) byla využita kombinace bagru a ručního strhávání. Na CP bylo v roce 2021 na části plochy opakované stržení humusu bagrem až na hadcové podloží. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Celková plocha ošetřená strháváním humusové vrstvy činní:

Stanoviště Ošetřená plocha
B1 1092 m2
B2 1640 m2
CP 7968 m2
DK3 1397 m2
H 413 m2

1.3 Potlačení negativního vlivu lesního hospodářství (2018-2021) 13,5 ha

Vzhledem k dobré reakci hadcové květeny a kuřičky na provedené prosvětlování jsme tento zásah rozšířili z původních 4 ha téměř na celou plochu centrální části NPP Hadce u Želivky – 13 ha. Porost jsme prosvětlovali také v okolí výskytu a výsadby kuřiček na plochách DK1, DK2, DK3, B1 a B2. Pokácená hmota byla odvezena. V roce 2018 jsme začali také prosvětlovat EVL Hadce u Hrnčíř, zatím na ploše 0,5 ha. V roce 2019 bylo dokončeno prosvětlování lokalit Central part (3,5 ha), B2 (0,2 ha) a započala probírka na DK1. Jako vždy proběhlo odstranění polomů před zahájením pastvy a kosení. Ta byla dokončena v roce 2020. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

1.4 Snížení intenzivního spásání divokou zvěří (2018) 

Na nejvíce poškozenou lokalitu byly umístěny fotopasti mapující výskyt jednotlivých druhů zvěře. Na základě těchto snímků a mapování poškození kuřičky na lokalitě byly nejvíce poškozené skalky v roce 2018 oploceny. Na snímky z fotopastí se můžete podívat zde a ze stavby oplocenek zde.

1.5 Stavba závory pro automobily za účelem odstranění vandalismu (2017)

Na částí B1 (Lumek) v EVL Želivka docházelo k obnovováním ilegální skládky. Místní obyvatelé se k lomu dostávali velmi snadno po lesní cestě. Abychom zabránili opětovnému obnovení skládky, vybudovali jsme na závoru, která brání vjezdu na lokalitu z  jedné strany. Z druhé strany bude vjezd eliminován terénními úpravami spojenými s odstraňováním humusu. Fotografie závory je zde.