Záchranné pěstování v soukromých zahradách

Záchranné pěstování ohrožených druhů v soukromých zahradách je zcela nový přístup začlenění místních obyvatel do ochrany druhu vycházející ze zájmu místních obyvatel „mít tu svoji místní unikátní rostlinu na své vlastní zahrádce“.

Tato aktivita je rozdělena do 3 částí.

a) vybudování sítě pěstitelů kuřičky: vzhledem k nutnosti udržet regionalitu původu kuřiček, rozdělujeme i zapojené zahrádkáře na „Želivské“ a „Hrnčířské„. V současné době máme zapojeny 10 hrnčířských a 10 želivských pěstitelů (včetně 2 botanických zahrad) . Podrobnější informace o síti včetně návodů naleznete v části Pěstujeme kuřičku.

b) řešení koncepce v rámci pracovní skupiny: skupinu tvoří zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Botanického ústavu AVČR, Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Botanických zahrad,  České botanické společnosti a Českého svazu ochránců přírody. V rámci této skupiny jsme již vyřešili většinu otázek a připravujeme finální verzi metodiky.

c) osvěta mezi místními obyvateli: si klade za cíl přesvědčit místní obyvatele, že chráněným druhům je lépe v přírodě, a zároveň jim nabízíme alternativu, jak mohou druh pěstovat legálně na své zahradě. V průběhu roku 2017 jsme pořádali několik seminářů o této problematice. V roce 2018 jsme pořádali pro místní obyvatele exkurzi na přirozená stanoviště kuřičky.

V roce 2021 proběhla online konference, workshop a vycházka za kuřičkou.