Exkurze pro širokou veřejnost

První exkurze na projektové lokality a přilehlého hadcového boru proběhla 28.5.2022. Exkurze se zúčastnilo celkem 21 lidí.

Výukový program pro základní školy

V rámci projektu byl připraven výukový program zaměřený na vývoj geologických a klimatických podmínek na hadcích. Výukový program běží v Návštěvnickém středisku Vodní dům. Do června 2022 proběhlo 5 cyklů programu, celkem se zúčastnilo 164 dětí. Nyní probíhá evaluace programu.

Publikace

Výstupy jak z odborných tak i popularizačních publikací naleznete zde.

Fotografie z akcí naleznete zde.