V záchranných populacích u místních pěstitelů, ve Vodním domě i v Botanických zahradách byla sebrána semena kuřičky hadcové. Semena byla klíčena částečně na Petriho miskách v klimatických boxech (pro hodnocení klíčivosti) a částečně přímo v hadcové půdě. Semenáčky byly přesazeny do malých květináčků naplněných hadcovou hlínou a udržovány ve skleníku. Na jaře 2022 byly přeneseny do experimentální zahrady, kde probíhá péče o ně (pletí, zalévání, průběžná kontrole) a jejich postupná aklimatizace na výsadbu do terénu. V červnu byla sebrána další semena z ex-situ populací pro nutnost případných dosadeb kuřičky.

 

Fotografie z pěstování kuřiček a posilování populací naleznete zde.