Botanický průzkum

Na lokalitě proběhl podrobný botanický průzkum, který upřesnil výskyt ohrožených druhů rostlin. Data slouží k upřesnění managementových zásahů. Z významných druhů zde byla nalezena např. bělozářka větevnatá, mochna crantzova. Terénní průzkum byl dokončen v roce 2022, nyní se vyhodnocují data.

Mykologický průzkum

Mykologický průzkum byl relalizován jak v roce 2021, tak i v roce 2022. V roce v roce 2022 bylo zjištěno 164 druhů velkých hub, celkový počet s druhy zaznamenanými v sezóně 2021 je 200, z toho 90 druhů je mykorhizních. Společně s neurčenými zaznamenanými druhy překračuje počet zaznamenaných druhů číslo 200 (přibližně 210 druhů). To představuje asi polovinu celkové diverzity velkých hub doposud zachycené v NPP Hadce u Želivky, přičemž jen několik málo zjištěných druhů bylo z oblasti zjištěno nově (10–20 druhů). Dvanáct zjištěných druhů je zařazeno v aktuální verzi červeného seznamu (Holec a Beran 2006). Mykologický výzkum bude dokončen v roce 2023.

Entomologický průzkum

Entomolodický průzkum v současné době probíhá, na lokalitu byly umístěny odchytové pasti. V roce 2022 bylo nalezeno a identifikováno celkem 255 druhů brouků, několik druhů blanokřídlých a ploštic (jejich detreminace stále probíhá). Jeden druh brouka je zvláště chráněn českou legislativou, 21 druhů je zařazeno v některé z kategorií Červeného seznamu bezobratlých (Hejda et al. 2017) a jeden druh je zařazen v seznamu pralesních reliktů (Eckelt t al. 2017). Průzkum bude pokračovat i v roce 2023.

Na fotografie z průzkumů se můžete podívat zde.