Pěstujeme kuřičku

Program záchranného pěstování v soukromých zahradách

Jednou z metod záchrany kuřičky hadcové je také její pěstování v soukromých zahradách. Jde o unikátní metodu, která zatím nebyla v České republice pro záchranu žádného rostlinného druhu využita. Podobně, jako jsou v zoologických zahradách chovány ohrožené druhy zvířat, v zahradách může růst záchranná populace kuřičky hadcové.

Protože kuřička je vázána na horninu hadec, je potřeb pro ní vytvářet vhodné stanovištní podmínky – hadcové skalky.

Spolupráce se zahrádkáři

Do konce roku 2020 jsme vybudovali skalky a vysadili záchranné populace kuřičky v následujících místech:

Pro populaci z PP Hadce u Hrnčíř

 • Kamberk – 2 soukromé a  obecní na návsi
 • Kamberk – Dolejší mlýn
 • Libouň – 1 soukromá, 1 obecní na návsi
 • Louňovice pod Blaníkem – Správa CHKO Blaník
 • Pravonín – obecní skalka na návsi
 • Hrnčíře – penzion
 • Botanická zahrada Průhonice

Pro populace z NPP Hadce u Želivky

 • Benešov – soukromá
 • Bernartice -1 soukromá a 1 obecní na návsi
 • Petroupim – Církevní ZŠ a MŠ Archa
 • Praha – Botanická zahrada
 • Vlašim – soukromá
 • Vojslavice – soukromá
 • Hulice – Včelí svět
 • Kácov – arboretum
 • Čechtice – soukromá

Se zahrádkáři jsme uzavřeli smlouvy a poskytly jim návody na pěstování.

Hodnocení růstu kuřiček

Výsledky ukázaly, že přežívání je závislé na jednotlivých zahrádkářích. 3 populace téměř vyhynuly (2 z Hrnčíř a 1 ze Želivky). Proto byly tytto malé skalky zvětšeny a byly zde vyszeny nové rostliny. Přežívání bylo dále ovlivněno. zda zahrádkáři rostliny zalévali či nikoliv. Tradiční zahradníci tak měli přežívání rostlin téměř 100%, poté botanické zahrady (60,7%) aškola Archa 41.4%. Obecně, rosltiny na malých skalkách přežívaly hůře. Proto jsme stanovili minimální velikost ex-situ populace na 40-50 jedinců. Na většině skalek se ale vyskytují semenáčky, takže počet jedinců se zde zvětšuje.

Sledování rostlin

V průběhu projektu se ukázalo, že plánované sledování rostlin je pro zahrádkáře příliš složité. Proto byl monitoring kompletně realizován regionálním koordinátorem. Zahrádkáři budou pouze sledovat, jestli rostliny kvetou, zda se zde neděje něco zvláštního (např. vysoká mortalita, výskyt patogenů apod.)

Jak pěstovat kuřičku

Zahrádkáři prošli školením, jak pěstovat kuřičku  a obdrželi podrobný leták s instrukcemi.

Leták je ke stažení zde..