Lokalita začala být chráněna až ve spojitosti se zapojením do sítě NATURA 2000. Přírodní památku vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje poměrně nedávno  - 24. září 2012 s datem účinnosti 6. listopadu 2012. Lokalita je dále součástí biokoridoru Hrajovice-Šelmberk (RK392).