Evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř je součástí rozsáhlé oblasti hadcových skal mezi Mladou Vožicí a Kamberkem. Kromě hadce je zde možno nalézt ruly a žuly. Dominantním půdním typem je mezibazická kambizem s vysokým obsahem hořčíku. Na hadcových výchozech v okolí se pak vyskytuje rankerová kambizem. Na okrajích lokality se vyskytují modální pseudoglej a mezobazická kambizem.