Projektový tým

Botanický ústav AV ČR


RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

vedoucí projektu
 

271 015 709, 732 915 014
hana.pankova(@)ibot.cas.cz

Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

vedoucí vědecká pracovnice
Mgr. Iveta Husáková, Ph.D.
odborná pracovnice

 

271 015 456
zuzmun(@)natur.cuni.cz

271 015 707 iveta.husakova(@)ibot.cas.cz

Mgr. Mária Šurinová

vědecká pracovnice

Ing. Anna Junková vedoucí ekonomka projektu

271 015 401
maria.surinova(@)natur.cuni.cz

271 015 237
anna.junkova(@)ibot.cas.cz

Bojana Stojanova, Ph.D.

postdoktorandka

Mgr. Martina Lokvencová

technička
 

bojana.stojanova(@)ibot.cas.cz

martina.lokvencova(@)ibot.cas.cz

Monika Semerádová

studentka

Karolína Hrušková

studentka

 

Jana Vítová

studentka


Český svaz ochránců přírody Vlašim

Ing. Karel Kříž

vedoucí projektu v ČSOP Vlašim

Mgr. Ondřej Pašek

projektový manažer, kontakt pro pěstitele kuřičky

777 800 458
karel.kriz(@)csop.cz

602 665 407
ondrej.pasek(@)csop.cz

Mgr. Kateřina Červenková

pracovnice vzdělávacích programů

777 800 461
katka.cervenkova(@)csop.cz

 

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Arnošt Cetkovský, CSc.

+420 267 122 050
arnost.cetkovsky(@)mzp.cz