V rámci projektu Podpora ohrožených hadcových druhů a perialpidských borů probíhá na lokalitách v blízkosti vodní nádrže Švihov výsadba více než 1000 jedinců kuřičky hadcové. Ta se  na celém světě vyskytuje jen na dvou místech – v Národní přírodní památce Hadce u Želivky a v  přírodní památce Hadce u Hrnčíř. Český svaz ochránců přírody Vlašim  ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd v Praze  a správcem lokalit – Lesy České republiky, vytipoval ve zdejších borových  lesích 19 ploch, na něž vysazují rostliny vypěstované ze semen získaných ze záchranných populací v Návštěvnickém středisku EVL Želivka Vodní dům, v Botanické zahradě PřF UK v Praze a od místních obyvatel zapojených do programu Záchranné pěstování v soukromých zahradách.

Kuřička hadcová je velmi nenápadná trsnatá rostlina, která se vyskytuje pouze na stanovištích tvořených hadcem. Tedy horniny, která je pro ostatní rostliny mírně toxická. Preferuje skalní plošiny, štěrbiny hadcových skalek či rozvolněné trávníky ve světlých borech, tedy osluněná stanoviště až polostín nedaleko ostatních rostlin. Jakmile se změní její životní podmínky, například je místo více zastíněné, zarostlé jinými rostlinami nebo naopak vystavené extrémnímu suchu, přestane se jí dařit a poměrně rychle uhyne. Proto přes samotnou výsadbou proběhla na lokalitě revitalizace – les byl prosvětlen a pomocí bagru byla odstraněna humusová vrstva s kompetičně silnými druhy.

Projekt na Podporu hadcových druhů a perialpidských borů (3201200005) je financován z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021 – program CZ-ENVIRONMENT

Ve Vlašimi 7.11.2022

Více informací:

Karel Kříž (777 800 458), Hana Pánková (602665407)