Nový projekt na kuřičku nabírá na rychlosti

16.02.2022

Od roku 2021 jsme navázali na projekt LIFE novým projektem financovaným z Norských fondů – Podpora ohrožených hadcových druhů a perialpidských borů v lesích na Borovsku.

V rámci projektu budou vytvořeny nové populace kuřičky hadcové nedaleko lomu Bernartice. Nové semenáčky budou získány ze semínek sebraných v záchranných populacích kuřičky hadcové, o které nám pečují místní obyvatelé i obce. Semínka jsou klíčena jednak v Petriho miskách ve speciálních klimatizovaných boxech a jednak přímo v hadcové hlíně ve skleníku v Botanickém ústavu AV ČR v.v.i.

Autor: Hana Pánková, PhD.
Kategorie: reportáže
Projekt: Norské fondy