Pro potlačení třtiny rákosovité a ostatních konkurenčně silných druhů bylo zahájeno každoroční kosení na celkové ploše 5ha. pokosená hmota je shrabána a odvezena z lokality.

Výřez náletů a úklid klestí je téměř hotov. Ke konci roku 2023 byly veškeré nálety na ploše 23 ha vyřezány a klestí uklizeno. Na všech plochách probíhá nyní pouze pomístné vytrhávání krušiny olšové i s kořenovýcm systémem. Jedná se o dřevinu, který velmi snadno zmlazuje a navíc tvoří silnou semennou banku. Vytrhávání s kořeny se tak ukázalo jako nejvhodnější způsob její likvidace.

Přirozená a umělá obnoval lesa. Na lokalitě byly vystavěny oplocenky jak pro přirozenou obnovu lesa, tak i pro výsadbu borovic na ploše 4,8 ha. Borovice (6000 ks) byly vysazeny na jaře 2023, příprava pro přirozenou obnovu – narušení drnu – byla dokončena na podzim 2023.

Odstranění humusové vrstvy proběhlo na třech segmentech. Na segmentu 1 a 2 bylo strženo celkem 9 ploch o velikosti cca 8×8 m. V segmentu 3 byl kompletně vyčiětěn strý hadcový lumek o velikosti cca 35 x 25 m. Humusová vrstva tak byla stržena celkem na 0,2 ha.

 

Fotografie ze zásahů naleznete zde.