Pro potlačení třtiny rákosovité a ostatních konkurenčně silných druhů bylo zahájeno každoroční kosení na celkové ploše 5ha. pokosená hmota je shrabána a odvezena z lokality.

Výřez náletů a úklid klestí probíhá na všech segmentech. Do konce rok 2022 bylo vyřezáno celkem 10 ha.

V roce 2022 byla zahájena příprava na přirozenou obnovu perialpidského boru. Bylo provedeno narušení drnu a zahájena příprava pro výstavbu oplocenek

Odstranění humusové vrstvy proběhlo na třech segmentech. Na segmentu 1 a 2 bylo strženo celkem 9 ploch o velikosti cca 8×8 m. V segmentu 3 byl kompletně vyčiětěn strý hadcový lumek o velikosti cca 35 x 25 m. Humusová vrstva tak byla stržena celkem na 0,2 ha.

Fotografie ze zásahů naleznete zde.