Pro potlačení třtiny rákosovité a ostatních konkurenčně silných druhů bylo zahájeno každoroční kosení na celkové ploše 5ha.

Dále probíhá výřez náletů a úklid klestí. Do června 2022 bylo vyřezáno celkem 8 ha.

V roce 2022 byla zahájena příprava na přirozenou obnovu perialpidského boru.

Fotografie ze zásahů naleznete zde.