Botanický průzkum

Na lokalitě proběhl podrobný botanický průzkum, který upřesnil výskyt ohrožených druhů rostlin. Data slouží k upřesnění managementových zásahů. Z významných druhů zde byla nalezena např. bělozářka větevnatá, mochna crantzova.

Mykologický průzkum

První průzkumy proběhly v roce 2021.

Entomologický průzkum

Entomolodický průzkum v současné době probíhá, na lokalitu byly umístěny odchytové pasti

Na fotografie z průzkumů se můžete podívat zde.