EVL Hadce u Hrnčíř spadá geomorfologicky do oblasti Středočeská pahorkatina, část Vlašimská pahorkatina, podcelek Mladovožická pahorkatina, okrsek Načeradská pahorkatina. Lokalita spadá do mírně teplé oblasti (MT10). Nadmořská výška se pohybuje mezi 426-458 m.n.n. Fytogeograficky spadá oblast do čsko-moravského mezofytika, okrsek 42 – Táborsko-Vlašimská pahorkatina. Biogegraficky se jedná o kontinentální region.