Hadec (serpentinit) je velmi unikátní tmavě zelená hornina. Díky své tmavé barvě je velmi výhřevná, a proto teplota na hadcové skále je obvykle při oslunění velmi vysoká. Hadec je tvrdá hornina, která zvětrává velmi pomalu. Proto i hadcové půdy jsou velmi mělké a značně vysychavé. Půda rovněž obsahuje velmi málo živin potřebných pro růst rostlin. Hadcová půda však obsahuje značné množství těžkých kovů, zejména hořčíku. Tyto extrémní podmínky způsobují, že na těchto lokalitách je schopno přežívat pouze malé množství rostlinných druhů, tzv. serpentinofytů. Některé druhy jsou na hadec vázány striktně a nikde jinde se s nimi nesetkáme (tzv. obligátní serpentinofyté), zatímco s jinými se můžeme setkat i na jiném než hadcovém podloží (tzv. fakultativní serpentinfofyté). Fakultativní serpentinofyté však na hadcovém podkladu vypadají obvykle jinak než na „běžném půdním substrátu, bývají menšího vzrůstu a více chlupaté. Tato odchylka je nazývána serpentinomorfózou.