V rámci projektu LIFE for Minuartia byl zahájen výzkum výskytu mikroskopických hub kolonizujích jehlice borovic v různých typech borového lesa v okolí Želivky. Výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise Czech Mycology. Vědečtí pracovníci nalezli celkem 35 druhů hub. Druhově i početně bohatší byl otevřený typ lesa na výslunných stanovištích.

Článek si můžete přečíst v sekci výstupy z médií: https://www.kuricka.cz/wp-content/uploads/sites/12/2022/12/Czech-mycology.pdf