Ocenění projektu Život pro kuřičku

Brusel. Společný projekt Českého svazu ochránců přírody Vlašim, Botanického ústavu Akademie věd v.v.i. a Ministerstva životního prostředí ČR s názvem Život pro kuřičku převzal v rámci soutěže LIFE awards 2022, spolu s dalšími třemi projekty, v Bruselu z rukou zástupců Evropské komise ocenění Best Life Nature Projects.

Ocenění každoročně uděluje Evropská komise nejlepším projektům ukončeným v daném roce ve třech kategoriích. Projekt Život pro kuřičku (LIFE for Minuartia) byl odbornou komisí vybrán v rámci kategorie Nature, spolu s projekty z Řecka, Bulharska a Irska. Stal se tak teprve třetím projektem z České republiky, který toto ocenění získal. Slavnostní ceremoniál se konal v Bruselu za účasti Virginiuse Sinkevičijus, Evropského komisaře pro životní prostření a Angela Salsi, vedoucího programu Life v rámci Evropské unie.

Projekt Život pro kuřičku (Life for Minuartia) byl oceněn nejen za záchranu endemického druhu rostliny, která roste pouze na dvou místech na světě. Evropská komise rovněž velmi ocenila spolupráci s místními obyvateli, především pak vytvoření sítě místních zahrádkářů, kteří mají na svých pozemcích tzv. záložní populaci kuřiček pro případ nutnosti posílení populace v přírodě nebo v krajním případě jako zálohu v případě vyhynutí. „Tento model jsme převzali ze Švýcarska, kde úspěšně funguje u řady druhů už mnoho let. Lidé se díky tomu mohou přímo podílet na záchraně konkrétních druhů rostlin v jejich okolí, což zvyšuje zájem nejen jich, ale i jejich sousedů a známých o ochranu přírody v oblasti, kde žijí. Ochrana přírody se tak propojuje přímo s lidmi v daném místě“, vysvětluje Karel Kříž z ČSOP VlašimV případě našeho projektu to byli obyvatelé v regionu Podblanicka i Botanická zahrada PřF UK v Praze a v Botanická zahrada v Průhonicích. „Celkem vzniklo 20 hadcových skalek. Protože jednotlivé podmínky na skalkách i péče o rostliny jsou mezi zahrádkáři mírně odlišné, noví potomci jsou schopni přežít v širším spektru podmínek. To do budoucna zvyšuje šanci na přežití rostlin vysazených zpět do přírody.“ dodává Hana Pánková z Botanického ústavu AVČR.

Velký dík patří i vlastníkům pozemků, na nichž kuřička hadcová v přírodě roste:  Lesům České republiky s.p., Obci Bernartice, Obci Kamberk a Povodí Vltavy s.p. Díky jejich pochopení pro smysl projektu jsme mohli na lokalitách provést potřebný obnovní management spočívající ve výřezu náletů, pastvě ovcí, kosení, strhávání humusu a posilování populací kuřičky výsadbami.

Naše aktivity ale udělením ocenění nekončí. Na všech plochách se pokračuje v udržovacím managementu – především pastvě a kosení. A zároveň jsme navázali na sousedních plochách dalším projektem, podpořeným z Fondů EHP a Norska, s cílem propojení celého území hadců v okolí Želivky jako jednoho území s jedním managementovým přístupem. Zároveň probíhá podrobné sledování stavu populací kuřičky na všech lokalitách. Díky tomu se tak do budoucna výrazně zvýší šance na přežití českého endemitu kuřičky hadcové.