Cílem vypracování  metodiky Péče o hadcové bory bylo shrnout dosavadní poznatky z realizovaných projektů jak v Národní přírodní památce Hadce u Želivky, tak i v jejích okolí mimo chráněné území včetně opuštěných částí hadcového lomu Bernartice a sjednotit péči o ně. Naše zkušenosti jsou doplněné i informacemi ze zahraničních vědeckých prací. V rámci metodiky se nezaměřujeme pouze na obnovu lesních porostů, ale i na vegetaci, která je pro udržení těchto biotopů klíčová.

 

Metodika je ke stažení zde.