Pastva ovcí v lesích u Želivky se osvědčila, prospívá chráněným druhům

14.08.2020

 

Pastva ovcí v lesích u Želivky se osvědčila, prospívá chráněným druhům

Na území Národní přírodní památky Hadce u Želivky letos ochránci přírody ve dvou turnusech pasou stádo ovcí.  Cílem pastvy je potlačit konkurenčně silné traviny, zejména třtinu rákosovitou, a vytvořit tak prostor pro hadcové druhy. Výsledky loňské sezóny přesvědčily ochranáře, že pastva do kvetoucích hadcových borů patří. Spasené traviny uvolnily prostor pro první zástupce hadcových bylin.

Na spasené území se vrací ohrožené hadcové druhy jako vítod drobný krátkolistý nebo penízek horský. Pohyb ovci totiž nevede k odstranění biomasy, ale ovce svými kopýtky narušují vrstvu mechu, rozvolňují stávající vegetaci a vytváří tak drobné obnažené plošky, které jsou postupně obsazovány hadcovými druhy.

Na dalších plochách, kde ochránci přírody navíc odstranili ručně humus, se nově objevily i rostliny kriticky ohrožené kuřičky hadcové, jejíž návrat je cílem systematické péče o území v projektu „Život pro kuřičku“.

Na území pěti hektarů národní přírodní památky se po dobu dvou týdnů v květnu a srpnu páslo stádo třiceti ovcí. Omezená doba i velikost stáda byla nastavena kvůli omezené úživnosti lesního podrostu a blízkosti vodárenské nádrže. Český svaz ochránců přírody Vlašim po dohodě s vlastníkem pozemku, Lesy České republiky s.p. a státním podnikem Povodí Vltavy, získal potřebné výjimky, aby mohl dříve tradiční, ale dnes neobvyklou formu péče o krajinu realizovat.

Záchranu kuřičky hadcové v projektu LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku realizuje Botanický ústav Akademie věd ČR a Český svaz ochránců přírody Vlašim za finanční podpory programu LIFE Evropské unie a Ministerstva životního prostředí.

 

Autor:
Kategorie: článek
Projekt: LIFE pro kuřičku