Po roce se na Želivku vrací ovce, uvolňují místo pro ohrožené rostliny

 

20.05.2020

 

Letos začínáme s lesní pastvou na území národní přírodní památky Hadce u Želivky již v květnu. Ovce se tu budou pást dvakrát za sezónu a doufáme tak, že spásání na zvětšené ploše uvolní další místo pro vzácné kvetoucí druhy jako je vítod hořký krátkolistý nebo penízek horský. Těm se v řídkých borech na hadcovém podloží dařilo v minulosti právě kvůli tomu, že se tu tradičně páslo.

Hlavním cílem je ale umožnit návrat kriticky ohrožené kuřičky hadcové, evropsky chráněné drobné květinky, která roste jen na dvou místech na světě. Pastva je vyvrcholením systematické péče o území v projektu „Život pro kuřičku“, který financuje Evropská unie, program LIFE. V posledním roce projektu se ukazuje, že péče o území Hadců u Želivky přinesla výsledky v podobě nárůstu populace této rostliny, které hrozilo vyhynutí.

Lesní pastva byla dříve obvyklá, dnes s ní pracují ochranáři.

Lesní pastva byla dříve obvyklá, dnes s ní pracují ochranáři. Foto Ondřej Pašek

Na území pěti hektarů národní přírodní památky se po dobu dvou týdnů pase stádo třiceti ovcí. Omezená doba i velikost stáda byla nastavena kvůli omezené úživnosti lesního podrostu a blízkosti vodárenské nádrže. Český svaz ochránců přírody Vlašim po dohodě s vlastníkem pozemku, Lesy České republiky s.p. a státním podnikem Povodí Vltavy, získal potřebné výjimky, aby mohl dříve tradiční, ale dnes neobvyklou formu péče o krajinu realizovat.

Stádo ovcí je pod dozorem proškoleného personálu dvacet čtyři hodin denně ve dvojitém ohradníku ze sítí nabitých elektřinou. I přes blízkost dálnice a probíhající stavební práce ale nejeví žádný neklid a stejně jako loni neočekáváme, že by způsobilo nečekané problémy.

Ondřej Pašek, projektový manažer LIFE a současně pasák ovcí k tomu říká: „Celodenní pobyt v přírodě na jedinečné lokalitě je benefit, jaký dostanete v málokterém zaměstnání. Navíc s radostí z faktu, že pomáháme chránit evropsky významnou endemickou kuřičku hadcovou.“

O romantické chvíle není u Želivky nouze. Foto Ondřej Pašek

Záchranu kuřičky hadcové v projektu LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku realizuje Botanický ústav Akademie věd ČR a Český svaz ochránců přírody Vlašim za finanční podpory programu LIFE Evropské unie a Ministerstva životního prostředí.

 

Kategorie: článek
Projekt: LIFE pro kuřičku