AFTER LIFE

Cílem plánu After-LIFE je návrh následné péče o biotop hadcových borů a populace kuřičky hadcové jak v přírodě, tak v ex-situ kulturách. Zároveň navrhuje pokračování vzdělávání a osvěty široké i odborné veřejnosti.

Český text After-LIFE plánu je zde.

After-LIFE v angličtině je zde.