Ekosystémové služby

Hodnocení ekosystémových služeb bylo realizováno formou zakázky. Hodnocení bylo realizovány první a poslední rok projektu pomocí dvou metod:

a) Metodika MAES
Hodnocené parametry ekosystémových služeb budou vycházet především z parametrů pro lesní ekosystémy uvedené v metodice a budou rozděleny do tří základních typů (provisioning, regulating/maintenance a cultural). 

b) Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů
V rámci této metodiky se hodnotili 4 základní ekosystémové služby: 1) biodiverzita 2) odhad produkce kyslíku, 3) mikroklimatická funkce lesa 4) podpora vodního cyklu a retence vody. Tyto služby byly pomocí metodiky přepočítány na ekonomickou hodnotu biotopu a byla určena minimální hodnota na udržení biodiversity v závislosti na velikosti a reprezentativnosti lokalit. Tyto údaje byly porovnány mezi oběma hodnoceními a na základě jejich rozdílu bude stanoven benefit získaný z finančních prostředků investovaných na zvýšení biodiverzity. 

Hodnocení ekosystémových služeb - začátek projektu

Hodnocení ekosystémových služeb - konec projektu