Vzdělávání a osvěta

V rámci projektu je kladen velký důraz na zvyšování povědomí o unikátnosti kuřičky hadcové a jejích lokalit a o významu sítě NATURA 2000 pro ochranu přírody.

V rámci této aktivity organizujeme či se účastníme různých aktivit jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost, vytváříme informační panely či letáky. Jednotlivé aktivity jsou popsány níže, po kliknutí na konkrétní aktivitu se můžete podívat na detaily akce včetně fotografií či videa.

Dále publikujeme informace o projektu či jeho výsledky v různých médiích. 

Návod na výrobu hadcového narámku naleznete zde

Vydali jsme sadu propagačních materiálů projektu:

LetákLeták 

Pohlednice

Pohlednice

Plakát

Samolepky

Akce pro širokou veřejnost

Akce pro odbornou veřejnost

Akce pro školy

Na jaře 2018 byl zahájen výukový program pro 1. stupeň základních škol EVL Želivka - seznamte se. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, poznají druhy chráněné v EVL Želivka a dozví se, jak oni sami mohou přispět k jejich ochraně. Část programu probíhá na hrázi VD Želivka.

Na podzim 2018 byl spuštěn druhý výukový program pro 7. - 9. třídy ZŠ - NATURA 2000 a ochrana přírody, který na příkladu EVL Želivka a okolních lokalit Natura 2000 ukazuje dnešní přístupy v ochraně přírody. 

Do konce roku 2019 prošlo výukovými programy přes 240 žáků.

Popularizace lokalit a kuřičky hadcové

V roce 2018 jsem dokončili turistický přístřešek na trase Bernartice - Borovsko s bohatými informačními panely jak o kuřičce a projektu LIFE, tak o historii výstavby nedalekých opuštěných mostů přes vzdutí Želivky.

Založili jsme také sérii geokeší, které přivádějí návštěvníky na zajímavá, přístupná místa spojená s fenoménem hadcové květeny.

Na zahradu Vodního domu jsme umístili dva interaktivní prvky . Prvním je výbrus hadcových kamenů s vyobrazením hadcových druhů, které si návštěvníci a děti ve výukových programech mohou obkreslit pomocí frotáže. Druhým je kovová plastika květu kuřičky hadcové, kde mohou za pomocí hadcových kuliček, které dostávají se vstupenkou, návštěvníci prakticky poznat stavbu květu rostliny.

Finální konference projektu

V roce 2020 se neuskutečnila kvůli pandemii Covid-19.

Konference proběhla online formou v květnu 2021 s celkovou účastí 171 lidí.

https://popbio2021.ibot.cas.cz/page/introduction