Vzdělávání a osvěta

V rámci projektu je kladen velký důraz na zvyšování povědomí o unikátnosti kuřičky hadcové a jejích lokalit a o významu sítě NATURA 2000 pro ochranu přírody. Speciální pozornost je kladena na místní obyvatele, kteří jsou pro záchranu kuřičky hadcové velmi významní. Zároveň se věnujeme intenzivní práci s dětmi od mateřských škol až po studenty středních i vysokých škol.

Jednotlivé aktivity budou realizovány postupně v průběhu celého projektu, pozvánky budou vždy umístěny na webu i Facebooku, fotografie z akcí naleznete po kliknutí na jednotlivé aktivity.

Plánované aktivity:

 

- Vzdělávací program pro děti v návštěvnickém středisku EVL Želivka - Vodní dům zaměřený na kuřičku hadcovou, hadcové lokality a význam sítě NATURA 2000. Program bude spuštěn v roce 2017.

- Vybudování turistického informačního odpočívadla podél silnice do Borovska a umístění informačních panelů na přístupné lokality. Místa budou doplněna geocachemi.

- Vytvoření interaktivních panelů ve venkovní expozici Vodního domu, kde se budou moci návštěvníci hravou formou seznámit s kuřičkou hadcovou, hadcovou vegetací i strukturou hadce.

- Semináře, workshopy a tematická odpoledne pro širokou veřejnost i odborníky.

- Výstupy v mediích, publikace

- Výměna zkušeností s jinými obdobnými projekty