Stavba závory

Na částí B1 (Lumek) v EVL Želivka docházelo k obnovováním ilegální skládky. Místní obyvatelé se k lomu dostávali velmi snadno po lesní cestě. Abychom zabránili opětovnému obnovení skládky, vybudovali jsme na závoru, která brání vjezdu na lokalitu z  jedné strany. Z druhé strany bude vjezd eliminován terénními úpravami spojenými s odstraňováním humusu.