Setkání s občany Kamberka

Dne 18.2.2016 se konalo setkání s občany Kamberka, kterého se zúčastnilo 36 osob. Pro účely evaluace dopadů zvyšování povědomí byl uspořádán kvíz znalostí o lokalitě, kuřičce, soustavě Natura 2000 a o projektu. Kvízu se účastnilo více než 10 účastníků (rodiny nebo jednotlivci). Zjistili jsme, že úroveň informovanosti o soustavě Natura 2000 a ochraně přírody je mezi místními obyvateli poměrně vysoká. Několik účastníků potvrdilo zájem o zapojení do programu Záchranného pěstování. Zároveň bylo domluveno, že se od programu zapojí i obecní úřad a hadcová skalka bude vybudována na veřejném prostranství.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.