Potlačení negativního vlivu lesního hospodářství

Prosvětlování porostů je realizováno v zimních měsících postupně v průběhu celého projektu, stomy jsou odstraňovány vždy po dohodě se správce území. 

V letech 2016-2017 byl částečně prosvětlen les v Centrální části EVL Želivka na ploše 10 ha (90% území). Na DK1 byly částečně odstraněny mladé borovice v místě výskytu kuřičky hadcové (300m2).

Odstraněná dřevní hmota byla vlastníky (správci) odvezena z lokality. Některé stromy však byly ponechány na lokalitě kvůli vývoji hmyzu.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde.