Mezipopulační kříženci

Na základě genetické analýzy budou vybrány vhodné populace pro vytvoření ex-situ populace. Protože tím dojde ke sloučení jedinců z lokalit, které byly dříve od sebe oddělené, existuje zde riziko, že jejich potomci budou mít nízkou životaschopnost, tj. malý růst, nízkou produkci semen a špatnou klíčivost semen. Abychom měli jistotu, že k tomuto poklesu nedojde, testujeme životaschopnost těchto kříženců v experimentální zahradě v Botanickém ústavu AVČR. V případě, že by tito mezipopulační kříženci měli nízkou životaschopnost, budou pro ex-situ populaci použita semena pouze z jedné populace s největší genetickou diverzitou.