Marburg

Na konferenci 46th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, "150 years of ecology – lessons for the future", 5. -9. 9. 2016 Marburg, byl prezentován poster o projektu LIFE for Minuartia – viz příloha a navázána aktivní spolupráce s projektem LIFE Herbages – LIFE11 NAT/BE/001060 (Dr. Fabienne van Rossum), který se zabývá ochranou a reintrodukcí ohrožených druhů rostlin a genetickou variabilitou jejich populací.

Poster - konference Marburg
Poster - konference Marburg
.