Kosení

Kosení probíhá 2x ročně v Centrální části EVL Želivka, která je zarostlá třtinou rákosovitou a třtinou křovištní na ploše 6 ha. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zatím získat výjimku z lesního zákona pro zavedení lesní pastvy, bylo zde zavedeno kosení jako náhradní management, který ale musí být inteznizvnější a proto se zde kosí 3x ročně na ploše 5 ha.

Místa s výskytem nevětších trsů třtiny rákosovité byla před kosením zmulčována na ploše 4 ha.

Dále byly pokoseny části určené pro experimetální výsev kokrhele luštince (Rhinathus alectorolophus) o ploše 0.2 ha v roce 2016 (okrajová část EVL Želivka) a 0.2 ha v roce 2017 (v Centrální části EVL Želivka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškerá pokosená hmota je na lokalitě shrabána a odvezena z lokality. 

Fotografie z kosení si můžete prohlédnout zde.