Ekosystémové služby

V rámci projektu bude vypracována studie týkající se hodnocení vlivu na ekosystémové služby na území Evropsky významné lokality Želivka (části NPP Hadce u Želivky) a Evropsky významné lokality Hadce u Hrnčíř. Hodnocení ekosystémových služeb bude realizována první rok projektu a zopakována pomocí stejné metodiky poslední rok projektu.

Hodnocení ekosystémových služeb bude realizováno pomocí dvou metod:

a) Metodika MAES
Hodnocené parametry ekosystémových služeb budou vycházet především z parametrů pro lesní ekosystémy uvedené v metodice a budou rozděleny do tří základních typů (provisioning, regulating/maintenance a cultural). 

b) Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů
V rámci této metodiky se budou hodnotit 4 základní ekosystémové služby: 1) biodiverzita 2) odhad produkce kyslíku, 3) mikroklimatická funkce lesa 4) podpora vodního cyklu a retence vody. Tyto služby budou poté pomocí metodiky přepočítány na ekonomickou hodnotu biotopu a bude určena minimální hodnota na udržení biodiversity v závislosti na velikosti a reprezentativnosti lokalit. Tyto údaje budou porovnány mezi oběma hodnoceními a na základě jejich rozdílu bude stanoven benefit získaný z finančních prostředků investovaných na zvýšení biodiverzity.