Výběr populace

Optimalizace výběru populace/populací pro ex-situ ochranu

Optimalizace výběru populace/populací pro ex-situ ochranu je dělána pomocí molekulární analýzy genomového sekvenování (tj. analýzou kompletního genetického materiálu organismu; chromosomů). Tato analýza umožní určit celkovou genetickou diverzitu druhu i diverzitu jednotlivých populací. Na základě poměru genetické diverzity jednotlivých populací k celkové genetické diverzitě určíme, jaký je minimální počet populací pro uchování celkové genetické diverzity. Navíc zjistíme, jak se kříží jedinci v rámci jednotlivých populací a zda zde existuje riziko, že případní mezipopulační kříženci v ex-situ populaci budou mít nízkou životaschopnost.