Potlačení třtiny pomocí kokrhele luštince

Kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus) je poloparazitická rostlina, která parazituje na lipnicovitých a tím snižuje jejich růst. Jakmile nemá vhodného hostitele, z lokality vymizí. 

V roce 2016 byl proveden výsev semen podél cesty do Borovska na 3 oplocené plochy o rozměrech 5 x 10 m. Korhel bohužel vzešel pouze na jedné ploše, kde jeho přítomnost vedla k rozvolnění vegetace a potlačení třtiny křovištní.

V roce 2017 byl kokrhel vyset na další 3 plochy v Centrální části EVL Želivka o celkové velikosti 0.1 ha.

 Fotky z výsevů si můžete prohlédnout zde.