Mapa lokalit projektu

V mapě jsou vyznačeny evropsky významné lokality výskytu kuřičky hadcové, Vodní dům Hulice, který slouží jako hlavní informační centrum k projektu a sídla realizátorů projektu.