Vzdělávání a osvěta

V rámci projektu je kladen velký důraz na zvyšování povědomí o unikátnosti kuřičky hadcové a jejích lokalit a o významu sítě NATURA 2000 pro ochranu přírody.

V rámci této aktivity organizujeme či se účastníme různých aktivit jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost, vytváříme informační panely či letáky. Jednotlivé aktivity jsou popsány níže, po kliknutí na konkrétní aktivitu se můžete podívat na detaily akce včetně fotografií či videa.

Dále publikujeme informace o projektu či jeho výsledky v různých médiích. Tyto výstupy naleznete zde. 

Akce pro širokou veřejnost

Akce pro odbornou veřejnost

Plánované akce v roce 2018

Jaro 2018:

Podzim 2018:

  • seminář týkající se možností hospodaření/podnikání v územích sítě NATURA 2000
  • spuštění výukového programu pro děti v návštěvnickém středisku EVL Želivka - Vodní dům
  • Týden vědy a techniky
  • 29.9.218 - Workshop výroba šperků z hadce, Vodní dům