Vzdělávání a osvěta

V rámci projektu je kladen velký důraz na zvyšování povědomí o unikátnosti kuřičky hadcové a jejích lokalit a o významu sítě NATURA 2000 pro ochranu přírody.

V rámci této aktivity organizujeme či se účastníme různých aktivit jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost, vytváříme informační panely či letáky. Jednotlivé aktivity jsou popsány níže, po kliknutí na konkrétní aktivitu se můžete podívat na detaily akce včetně fotografií či videa.

Dále publikujeme informace o projektu či jeho výsledky v různých médiích. Tyto výstupy naleznete zde. 

Akce pro širokou veřejnost

Akce pro odbornou veřejnost

Akce pro školy

Na jaře 2018 byl zahájen výukový program pro 1. stupeň základních škol EVL Želivka - seznamte se. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, poznají druhy chráněné v EVL Želivka a dozví se, jak oni sami mohou přispět k jejich ochraně. Část programu probíhá na hrázi VD Želivka.

Na podzim 2018 byl spuštěn druhý výukový program pro 7. - 9. třídy ZŠ - NATURA 2000 a ochrana přírody, který na příkladu EVL Želivka a okolních lokalit Natura 2000 ukazuje dnešní přístupy v ochraně přírody. 

Popularizace lokalit a kuřičky hadcové

V roce 2018 jsem dokončili turistický přístřešek na trase Bernartice - Borovsko s bohatými informačními panely jak o kuřičce a projektu LIFE, tak o historii výstavby nedalekých opuštěných mostů přes vzdutí Želivky.

Založili jsme také sérii geokeší, které přivádějí návštěvníky na zajímavá, přístupná místa spojená s fenoménem hadcové květeny.

Na zahradu Vodního domu jsme umístili výbrus hadcových kamenů s vyobrazením hadcových druhů, které si návštěvníci a děti ve výukových programech mohou obkreslit pomocí frotáže.

Plánované akce v roce 2019

  • Tématické odpoledne pro rodiny s dětmi
  • Výstava velkoformátových fotografií z EVL Želivka
  • Týden vědy a techniky
  • Veletrh vědy
  • Exkurze
  • Workshop - práce s veřejností v ochraně druhů mimo přirozená stanoviště