Vzdělávání a osvěta

V rámci projektu je kladen velký důraz na zvyšování povědomí o unikátnosti kuřičky hadcové a jejích lokalit a o významu sítě NATURA 2000 pro ochranu přírody.

V rámci této aktivity organizujeme či se účastníme různých aktivit jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost, vytváříme informační panely či letáky. Jednotlivé aktivity jsou popsány níže, po kliknutí na konkrétní aktivitu se můžete podívat na detaily akce včetně fotografií či videa.

Dále publikujeme informace o projektu či jeho výsledky v různých médiích. Tyto výstupy naleznete zde. 

Akce pro širokou veřejnost

Akce pro odbornou veřejnost

Akce pro školy

Na jaře 2018 byl zahájen výukový program pro 1. stupeň základních škol EVL Želivka - seznamte se. V rámci programu se žáci seznámí s různými způsoby ochrany přírody, poznají druhy chráněné v EVL Želivka a dozví se, jak oni sami mohou přispět k jejich ochraně. Část programu probíhá na hrázi VD Želivka.

Plánované akce v roce 2018

Jaro 2018:

Podzim 2018:

  • seminář týkající se možností hospodaření/podnikání v územích sítě NATURA 2000
  • spuštění výukového programu pro děti v návštěvnickém středisku EVL Želivka - Vodní dům
  • Týden vědy a techniky
  • 29.9.218 - Workshop výroba šperků z hadce, Vodní dům