Záchranné pěstování v soukromých zahradách

V rámci projektu LIFE bude vytvořen zcela nový přístup začlenění místních obyvatel do ochrany druhu – program Záchranné pěstování v soukromých zahradách. Jedná se o nejvýznamnější náplň projektu, vycházející ze zájmu místních obyvatel „mít tu svoji místní unikátní rostlinu na své vlastní zahrádce“.

Oproti běžným přístupům držení ohrožených druhů v ex-situ kulturách je tato aktivita specifická právě tím, že rostliny budou drženy v zahradách místních obyvatel, kteří budou monitorovat jejich růst. Pěstováním kuřičky hadcové tak budou motivováni k aktivnější ochraně jejích stanovišť.

Vzhledem k rozsáhlosti a specifičnosti této aktivity bude vytvořena pracovní skupina zabývající se záchranným pěstováním ze všech možných aspektů.

Tato aktivita bude obnášet jednání na mnoha společenských úrovních. V prvé řadě se bude provádět osvěta mezi místními obyvateli, aby získali přesvědčení, že chráněným druhům je lépe v přírodě, a zároveň jim bude nabídnuta alternativa, jak mohou druh pěstovat legálně na své vlastní zahradě.

Na další úrovni se bude jednat přímo s organizacemi zabývajícími se ochranou vzácných druhů, pro něž se bude připravovat obecná metodika záchranného pěstování. Tato metodika bude obsahovat popis podmínek potřebných pro pěstování v místních zahradách, návod na koordinaci jednotlivých pěstitelů, metodu oslovování zájemců a jejich výběr, formu spolupráce, manipulaci s novými jedinci, kontrolu a hodnocení úspěšnosti atd.

Vzhledem k tomu, že se v ČR jedná o zcela nový přístup k ochraně ohrožených druhů rostlin, budeme zároveň jednat i s patřičnými orgány ochrany přírody (AOPK, MŽP) o zahrnutí programu do legislativy, vytvoření obecných pravidel pro použitelnost pro jiné vhodné druhy a hledání finančních zdrojů pro tento program.

Více informací o programu Záchranné pěstování v soukromých zahradách včetně možností, jak se zapojit, naleznete brzy v sekci Pěstujeme kuřičku.