Posilování populací a reintrodukce

Posilování stávajících populací: Po realizaci managementových zásahů došlo k vytvoření nových ploch vhodných pro kuřičku hadcovou. V roce 2017 byly takto upraveny v EVL Želivka části DK1, DK2, DK3 a B1.

Na lokality bylo vyseto a vysazeno v roce 2017:

DK1 - 1771 semen a 153 jedinů

DK2 - 4462 semen a 170 jedinců

DK3 - 432 semen a 1 jedinec

B1 - 1349 semen a 150 jedinců.

Fotografie z přípravy i realizace posilování si můžete prohlédnout zde.

V roce 2018 probíhalo hodnocení semenáčků vyklíčených z vysetých  semen. Bohužel semena vyklíčila pouze na lokalitě B1, kde bylo zjištěno 14 jedinců. Protože tento způsob posilování populací není pro kuřičku efektivní, byly výsevy ukončeny a semena použita pro získávání semen pro výsadbu rostlin. 

V listopadu tak bylo na lokalitu B1 vysazeno 97 jedinců a na lokalitu DK1 14 jedinců. 

V roce 2019 budeme pokračovat ve výsadbách pouze na lokalitě DK1. Na lokalitě B1 se již kuřičky začaly šířit spontálně sami, takže není posilování nutné.

Reintrodukce druhu 

Kuřička byla  vysazena na lokalitu, kde již vyhynula v říjnu 2018. Celkem bylo vysazeno 896 jedinců z DK2 populace, 67 jedinců z DK4 a 138 jedinců z DK5.

Na fotografie z průběhu reintrodukce se můžete podívat zde.

V následujích letech projektu bude hodnocen růst rosltin.