Posilování populací a reintrodukce

Po realizaci managementových zásahů dojde k vytvoření nových ploch vhodných pro kuřičku hadcovou, na nichž bude realizováno přímé posilování populací pomocí výsevů semen získaných přímo na dané lokalitě a vysazení rostlin předpěstovaných v hadcovém substrátu v Botanickém ústavu AV ČR. Použití hadcového substrátu poskytne jistotu, že vysazované genotypy jsou schopné v hadcovém substrátu růst.

Při sběru semen se bude odebírat maximálně 5% produkce na populaci, maximálně 300 semen na trs, abychom neohrozili stávající populace kuřičky hadcové. Jeden trs kuřičky vyprodukuje průměrně 1500 semen za vegetační sezónu. Většina z nich nicméně zůstává v blízkosti mateřské rostliny a nevyklíčí. Odebrání a zpětný výsev/výsadba tak negativně neovlivní  přežívání druhu na lokalitě.

Jedinci vyklíčení na výsevových plochách i vysazení jednici budou značeni a jejich fitness bude pravidelně hodnocena.

Reintrodukce druhu bude probíhat v okrajové lokalitě, kde kuřička hadcová před cca pěti lety v důsledku zhoršených stanovištních podmínek vyhynula. Toto stanoviště bude nejdříve revitalizováno a poté zde budou vyseta semena a vysázeny semenáčky získané z rostlin ex-situ populace. Každý jedinec bude označen štítkem a bude hodnocena jeho fitness.