Vybudování genofondové banky (ochrana ex-situ)

Vybudování ex-situ záchranné populace bylo založeno na analýze genetické diverzity populací a životaschopnosti mezipopulačních kříženců.

Výsledky ukázaly, že jedinci z lokalit EVL Želivka a EVL Hadce u Hrnčíř jsou geneticky odlišné a je proto je nutné vytvořit pro každou lokalitu samostatnou ex-situ populaci. V rámci každé lokality však populace odlišné nejsou a jejich kříženci produkujijí zralá semena, takže pro vytvoření ex-situ populace lze kombinovat v rámci každé loklaity semena z různých populací. 

Fotografie z vědeckého výzkumu můžete sledovat zde.

V rámci projektu jsme vybudovali dvě hadcové skály ve venkovní expozici návštěvnického centra EVL Želivka Vodní dům, který se nachází v blízkosti přehradní hráze, tj. v identických klimatických podmínkách jako přirozené populace. Na lokalitu jsme vyseli více než 2 000 semen a vysadili 400 jedinců. V roce 2018 budou na lokalitu vysazeni i vypěstované rostliny ze semen z ostatních populací v rámci EVL Želivka.

Z části sebraných semen bude realizována reintrodukce druhu na část lokality, kde již kuřička vyhynula.

Poslední rok projektu bude provedeno kontrolní hodnocení zachycené genetické diverzity jak v ex-situ populaci, tak i reintrodukované populaci.

Fotografie z této aktivity můžete sledovat zde