Revitalizace stanovišť kuřičky hadcové

Kuřička hadcová potřebuje ke svému růstu otevřená rozvolněná stanoviště. Svým výskytem je vázána na hadcové podloží a mělkou, vysychavou áhadcovou půdu, která má velmi nízký obsah základních živin (dusík, fosfor, draslík), ale obsahuje velké množství těžkých kovů (zejména hořčíku a niklu)

Realizované zásahy jsou na některých lokalitách velmi intenzivní. V projektu kombinujeme tradiční managementové zásahy (např. prosvětlování lokalit, kosení) i zásahy, které nejsou běžné (lesní pastva, velkoplošné strhávání humusové vrstvy).  Na každém části, kde se zasahuje, hodnotíme dopad aktivit jak na vegetaci, tak i na populaci kuřičky.

1.1 Potlačení konkurenčně silných rostlin

Kosení

Od roku 2017 pravidelně každý rok dvakrát sekáme území o velikosti 6 ha v EVL Hadce u Želivky, od roku 2018 nově i na B2. Místa s výskytem nevětších trsů třtiny rákosovité byla před kosením zmulčována na ploše 3 ha. Dále byly pokoseny části určené pro experimetální výsev kokrhele luštince (Rhinathus alectorolophus) o ploše 0.2 ha v roce 2016 (okrajová část EVL Želivka) a 0.2 ha v roce 2017 (v Centrální části EVL Želivka).  Fotografie z kosení si můžete prohlédnout zde.

Lesní pastva
Další 4 ha území EVL sekáme třikrát ročně - intenzivněji, aby se nahradila původně plánovaná lesní pastva. Předpokládáme, že v roce 2019 se podaří získat potřebná povolení a bude možné toto území pást.

Ruční vytrhávání rostlin
V roce 2017 bylo provedeno ruční odstranění mechu, trsů jalovce metlatého (Sarothamus scoparius) a travin ze skal na částech B1 (50m2)DK1 (300m2) a DK2 (600m2).  Proběhlo vytrhávání krušiny olšové (Frangula alnus), které se jeví jako efektivnější způsob, protože omezuje zmlazování z nadzemních částí. Proto je opakováno každý rok na ploše 8 ha. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Potlačení třtiny pomocí kokrhele luštince
Kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus) parazituje na lipnicovitých a tím snižuje jejich růst. Jakmile nemá vhodného hostitele, z lokality vymizí. V roce 2016 byl proveden výsev semen podél cesty do Borovska na 3 oplocené plochy o rozměrech 5 x 10 m. V roce 2017 byl kokrhel vyset na další 3 plochy v Centrální části EVL Želivka o celkové velikosti 0.1 ha. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

1.2 Strhávání humusové vrstvy

Cílem této aktivity je obnažit hadcové podloží, které vyžaduje kuřička pro svůj růst a uchycování semenáčků. Během let 2017 a 2018 byl humus byl stržen  na plochách DK1 - 140 m2, DK2 - 150 m2, DK4 - 60 m2, B2 - 260m2. Na části B1 (850 m2) byla využita kombinace bagru a ručního strhávání. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

1.3 Potlačení negativního vlivu lesního hospodářství

Vzhledem k dobré reakci hadcové květeny a kuřičky na provedené prosvětlování jsme tento zásah rozšířili z původních 4 ha téměř na celou plochu centrální části NPP Hadce u Želivky - 13 ha. Porost jsme prosvětlovali také v okolí výskytu a výsadby kuřiček na plochách DK1, DK2, DK3, B1 a B2. Pokácená hmota byla odvezena. V roce 2018 jsme začali také prosvětlovat EVL Hadce u Hrnčíř, zatím na ploše 0,5 ha. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

1.4 Snížení intenzivního spásání divokou zvěří

Na nejvíce poškozenou lokalitu byly umístěny fotopasti mapující výskyt jednotlivých druhů zvěře. Na základě těchto snímků a mapování poškození kuřičky na lokalitě byly nejvíce poškozené skalky v roce 2018 oploceny. Na snímky z fotopasí se můžete podívat zde a ze stavby oplocenek zde.

1.5 Stavba závory pro automobily za účelem odstranění vandalismu

Na částí B1 (Lumek) v EVL Želivka docházelo k obnovováním ilegální skládky. Místní obyvatelé se k lomu dostávali velmi snadno po lesní cestě. Abychom zabránili opětovnému obnovení skládky, vybudovali jsme na závoru, která brání vjezdu na lokalitu z  jedné strany. Z druhé strany bude vjezd eliminován terénními úpravami spojenými s odstraňováním humusu. Fotografie závory je zde.