Revitalizace stanovišť kuřičky hadcové

Kuřička hadcová potřebuje ke svému růstu otevřená rozvolněná stanoviště. Svým výskytem je vázána na hadcové podloží a mělkou, vysychavou áhadcovou půdu, která má velmi nízký obsah základních živin (dusík, fosfor, draslík), ale obsahuje velké množství těžkých kovů (zejména hořčíku a niklu)

Realizované zásahy jsou na některých lokalitách velmi intenzivní. V projektu kombinujeme tradiční managementové zásahy (např. prosvětlování lokalit, kosení) i zásahy, které nejsou běžné (lesní pastva, velkoplošné strhávání humusové vrstvy).  Na každém části, kde se zasahuje, hodnotíme dopad aktivit jak na vegetaci, tak i na populaci kuřičky.

1.1 Potlačení konkurenčně silných rostlin

Kuřička hadcová je konkurenčně slabý druh. Proto potlačujeme rozvoj silnějších rostlin, které kuřičku přerůstají a tak vytlačují z jejího stanoviště. 

1.2 Strhávání humusové vrstvy

Cílem této aktivity je obnažit hadcové podloží, které vyžaduje kuřička pro svůj růst a uchycování semenáčků.

1.3 Potlačení negativního vlivu lesního hospodářství

Tato aktivita je zacílena na postupné prosvětlení lesních porostů odstraňováním náletových dřevin a zmlazených stromů, zejmnéna smrku.

1.4 Snížení intenzivního spásání divokou zvěří

Zamezením nadměrného okusu divokou zvěří zvýšíme produkci semen kuřičky hadcové a tak jí umožníme spontální zvětšení její populace v této části. 

1.5 Stavba závory pro automobily za účelem odstranění vandalismu

Snížení vandalismu je klíčové pro udržení dlouhodobého dobrého stavu lokalit. Kromě zamezení vjezdu k problematické lokalitě s černou skládkou je však nutné dbát i na zlepšení povědomí mezi místními obyvateli o významu lokality a důsledku umístění skládky na populaci kuřičky hadcové.