Pěstujeme kuřičku

Program záchranného pěstování v soukromých zahradách

Jednou z metod záchrany kuřičky hadcové je také její pěstování v soukromých zahradách. Jde o unikátní metodu, která zatím nebyla v České republice pro záchranu žádného rostlinného druhu využita. Podobně, jako jsou v zoologických zahradách chovány ohrožené druhy zvířat, v zahradách může růst záchranná populace kuřičky hadcové.

Protože kuřička je vázána na horninu hadec, je potřeb pro ní vytvářet vhodné stanovištní podmínky - hadcové skalky. 

Spolupráce se zahrádkáři

Do konce roku 2019 jsme vybudovali skalky a vysadili záchranné populace kuřičky v následujících místech:

Pro populaci z PP Hadce u Hrnčíř

 • Kamberk - 2 soukromé a  obecní na návsi
 • Kamberk - Dolejší mlýn
 • Libouň - 1 soukromá, 1 obecní na návsi
 • Louňovice pod Blaníkem - Správa CHKO Blaník
 • Pravonín - obecní skalka na návsi
 • Hrnčíře - penzion
 • Botanická zahrada Průhonice
 • Mladá Vožice (bude vybudována v roce 2020)

Pro populace z NPP Hadce u Želivky

 • Benešov - soukromá
 • Bernartice -1 soukromá a 1 obecní na návsi
 • Petroupim - Církevní ZŠ a MŠ Archa 
 • Praha - Botanická zahrada
 • Vlašim - soukromá
 • Vojslavice - soukromá
 • Hulice - Včelí svět
 • Kácov - arboretum
 • Čechtice - soukromá

Se zahrádkáři jsme uzavřeli smlouvy a poskytly jim návody na pěstování.

V roce 2019 proběhlo další hodnocení přežívání jedinců na skalkách. Zatímco v prvním roce byla míra přežívání vysoká (30 - 90%), druhou vegetační sezónu prudce poklesla na 1-60%. Na většině skalek se ale vyskytují semenáčky, takže počet jedinců se zde zvětšuje.

Jak pěstovat kuřičku

Zahrádkáři postupují při pěstování podle níže uvedeného návodu. Evidují také údaje o kvetení a velikosti vysázených rostlin.
Kromě vlastní evidence navštěvují zahrádkáře nejméně jednou ročně kolegyně z Botanického ústavu a provádějí sběr semen.
Návod pro zahrádkáře
Návod pro zahrádkáře