Pěstujeme kuřičku

Jednou z metod záchrany kuřičky hadcové je také její pěstování v soukromých zahradách. Jde o unikátní metodu, která zatím nebyla v České republice pro záchranu žádného rostlinného druhu využita. Podobně, jako jsou v zoologických zahradách chovány ohrožené druhy zvířat, v zahradách může růst záchranná populace kuřičky hadcové.

Protože kuřička je vázána na horninu hadec, je potřeb pro ní vytvářet vhodné stanovištní podmínky - hadcové skalky. 

Do října 2017 jsme vybudovali skalky v následujících místech:

Kamberk - 2 soukromé a obecní na návsi
Libouň
Bernartice
Benešov
Vlašim
Vojslavice
Botanická zahrada Praha
ZŠ a MŠ Archa Petroupim

Skalky byly během října 2017 osázeny rostlinami kuřiček. Se zahrádkáři jsme uzavřeli smlouvy a poskytly jim návody na pěstování a evidenční listy, aby mohli zapisovat, jak se kuřičkám daří.

Bohužel, kuřičky z EVL Hadce u Hrnčíř letos nevyklíčily v dostatečném množství, abychom je mohli vysadit. Skalky v Kamberku a v Libouni tak zatím zůstaly osiřelé. Semena z dalšího sběru na Hadcích u Hrnčíř ale klíčí slibně, na podzim příštího roku proto vysadíme kuřičky i na těchto skalkách.

Návod pro zahrádkáře
Návod pro zahrádkáře