Pěstujeme kuřičku

Program záchranného pěstování v soukromých zahradách

Jednou z metod záchrany kuřičky hadcové je také její pěstování v soukromých zahradách. Jde o unikátní metodu, která zatím nebyla v České republice pro záchranu žádného rostlinného druhu využita. Podobně, jako jsou v zoologických zahradách chovány ohrožené druhy zvířat, v zahradách může růst záchranná populace kuřičky hadcové.

Protože kuřička je vázána na horninu hadec, je potřeb pro ní vytvářet vhodné stanovištní podmínky - hadcové skalky. 

Spolupráce se zahrádkáři

Do konce roku 2018 jsme vybudovali skalky a vysadili záchranné populace kuřičky v následujících místech:

 • Benešov
 • Bernartice
 • Kamberk - 2 soukromé a na obecní na návsi
 • Kamberk - Prostřední mlýn
 • Libouň - 1 soukromá, 1 u rotundy
 • Louňovice pod Blaníkem - Správa CHKO
 • Petroupim - ZŠ a MŠ Archa 
 • Praha - Botanická zahrada
 • Pravonín - obecní pozemek
 • Vlašim
 • Vojslavice

V tuto chvíli hledáme místa pro hadcové skalky v zahradách už jen pro rostliny z EVL Hadce u Hrnčíř, tedy v oblasti přibližně mezi Vlašimí a Mladou Vožicí.

Se zahrádkáři jsme uzavřeli smlouvy a poskytly jim návody na pěstování a evidenční listy, aby mohli zapisovat, jak se kuřičkám daří.

Míra úspěšnosti sazenic kuřičky u zahrádkářů závisí na velikosti a tvaru skalky - na některých menších skalkách byl úspěch nižší. Ačkoli jsme zahrádkáře žádali, aby rostliny nezalévali, abychom simulovali stres, kterým rostliny trpí na původních lokalitách, u těch, kteří zalévali, přežilo až 100% rostlin.

Jak pěstovat kuřičku

Zahrádkáři postupují při pěstování podle níže uvedeného návodu. Evidují také údaje o kvetení a velikosti vysázených rostlin.
Kromě vlastní evidence navštěvují zahrádkáře nejméně jednou ročně kolegyně z Botanického ústavu a provádějí sběr semen.
Návod pro zahrádkáře
Návod pro zahrádkáře