Všechny aktuality

Kuřička se již brzy vrátí do přírody

aktuality

1.11.2018

V Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích a v ČSOP Vlašim vrcholí přípravy na jednu z nejvýznamnějších aktivit pro záchranu kuřičky. Kuřička hadcová se navrátí do přírody na jedno z míst, kde již vyhynula. Této akci předcházel dlouhý výzkum zaměřený na nejlepší způsob vytvoření této nové populace. Vybudovali jsme záchrannou populaci v návštěvnickém středisku EVL Želivka Vodní dům, kde jsme sebrali semena. Z těchto semen jsme vypětovali nové rostliny a téměř 1500 jedinců připravili na vysazení. Na lokalitě, kam budou rostliny vysazeny, byly obnoveny vhodné podmínky pro kuřičku: lokalita byla prosvětlena a byla zde stržena humusová vrstva s mechem, travinami a dalšími konkurenčními rostlinami. Rostliny na tuto lokalitu budou vysazeny v týdnu od 5.11.2018.  

Autor: Hana Pánková, PhD.
Kategorie:
Projekt: LIFE pro kuřičku