Všechny aktuality

Nové diplomové práce

aktuality

24.07.2018

Diplomové práce jsou rozděleny do dvou základních témat. Konkrétní podoba bude domluvena dle zájmu jednotlivých studentů. Obě témata lze zpracovávat jako bakalářskou práci s navazující diplomovou prací.

Téma 1:Reprodukční strategie ohrožených druhůjedná se o práci ve skleníku a zahradě v Botanickém ústavu AVČR v Průhonicích.

Téma 2: Faktory ovlivňující šíření druhu v krajiněkombinace sběru dat v terénu (Mladá Vožice, Želivka, Chotěboř a okolí), zahradních experimentů a laboratorního měření.

Autor: Hana Pánková, PhD.
Kategorie:
Projekt: LIFE pro kuřičku