Všechny aktuality

Pěstitelé vzácné kuřičky hadcové si prohlédli kvetoucí hadce

aktuality

19.05.2018

Účastníky přivítal ing. Karel Kříž z ČSOP Vlašim a představil projekt LIFE for Minuartia - Život pro kuřičku (LIFE15NAT/CZ/000818), který je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt běží od 27. 7. 2016 do 31. 12. 2020 ve spolupráci Botanického ústavu AV ČR, ČSOP Vlašim a Ministerstva životního prostředí.

Dále celou exkurzí provázela RNDr. Hana Pánková, Ph.D. z Botanického ústavu AV ČR a také Ing. et Mgr. Martin Klaudys z AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy.

V rámci exkurze byla představena lokalita a také managementové zásahy, které zde proběhly nebo ještě probíhají. Jedná se především o strhávání humusové vrstvy, prosvětlování lesa nebo kosení.

Dále byla exkurze doplněna botanickým výkladem o dalších vzácných druzích rostlin, které se na lokalitě vyskytují - např. mochna Crantzova, penízek horský, pomněnka úzkolistá, trávnička hadcová, sleziník hadcový a další.

 

Autor: Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
Kategorie: reportáže
Projekt: LIFE pro kuřičku