Všechny aktuality

Díla ze soutěží ke Dni Země uvidíte na výstavě

aktuality

20.04.2018

Pro letošní ročník organizátoři zvolili pro obě soutěže téma „Příroda v ČR – Natura 2000“. Inspirací pro výběr tématu byl projekt na záchranu jedinečné drobné rostlinky – kuřičky hadcové, která se vyskytuje jen na dvou místech na světě, a to v České republice. Ve výtvarné části soutěže jsou k vidění obrázky, na kterých žáci ztvárnili ohrožené druhy naší přírody, a to jak z rostlinné, tak i živočišné říše. Například žáci ze 6. ročníku ZŠ Jankov si jako model vybrali puštíka bělavého, který se v České republice vyskytuje jen velmi vzácně. Do literární soutěže bylo zasláno 20 prací. Jedná se o příběhy, jejichž hlavními aktéry jsou nejčastěji vydra nebo mihule, ale do soutěže byly zaslány i básničky, jedna z nich právě o kuřičce hadcové. Čestné uznání v soutěži získal autor komiksu.

Výstava všech soutěžních prací bude v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim zahájena 21. dubna ve 13 hodin a navštívit ji můžete až do 18. května 2018. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Výsledkouvou listinu naleznete ZDE

Bc. Ivana Křížová

AOPK ČR, RP Střední Čechy

Správa CHKO Blaník
tel.: 317 852 654

ivana.krizova@nature.cz

   

Autor: pořadatel
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: ------