Všechny aktuality

Proběhlo projektové konsoricum

aktuality

30.11.2017

V Podblanickém ekocentru ve Vlašimi proběhlo dne 29.11. projektové konsorcium. Projednalo dosavadní průběh projektu, hlavní aktivity, bariéry dalšího postupu a změny projektu. Zabývalo se zejména problematikou lesní pastvy v EVL Želivka a situací kolem skalek pro záchranného pěstování, pro které se nepodařilo vypěstovat dostatečný počet sazenic.

Členy konsorcia jsou zástupci hlavních aktérů, kterých se dotýká realizace projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy ČR, Povodí Vltavy, obce Bernartice a Kamberk a samozřejmě všichni partneři projektu.

Autor: Ondřej Pašek
Kategorie:
Projekt: LIFE pro kuřičku